Dosettijakelu

Vaikka suosittelemme koneellista annosjakelupalvelua, niin farmaseuttinen henkilökunta jakaa tarvittaessa lääkkeesi dosettiin. Lisätietoa saat henkilökunnaltamme!